NIHC – Nationaal Initiatief Hersenen & Cognitie

0
Language English • Nederlands

(inter)nationaal netwerk maatschappelijke vernieuwing excellente wetenschap

Hersenen, gedachten, gedrag, maatschappij

Lopen en praten. Leren en plannen. Genieten en onderzoeken. Alles wat we doen, of het nu individueel is of samen, wordt gestuurd door ons brein. Wetenschappers over de hele wereld proberen de vele hersengeheimen te ontrafelen. Niet alleen uit nieuwsgierigheid, maar juist ook om concrete oplossingen te vinden voor maatschappelijke problemen die met onze hersenen te maken hebben.

Het Initiatief brengt wetenschappelijke en maatschappelijke partners bij elkaar in een krachtig netwerk. Het opent nieuwe deuren open voor onderzoek en samenwerking en stimuleert de praktische toepassing van wetenschappelijke inzichten.

Het Initiatief ontvangt financiële steun van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) samen met de Ministeries van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap, Volksgezondheid, Welzijn & Sport, Veiligheid en Justitie, Defensie en Binnenlandse Zaken.