NIHC – Welkom

0
Language English • Nederlands

(inter)nationaal netwerk maatschappelijke vernieuwing excellente wetenschap

Lopen en praten. Leren en plannen. Genieten en onderzoeken. Alles wat we doen, of het nu individueel is of samen, wordt gestuurd door ons brein. Wetenschappers over de hele wereld proberen de vele hersengeheimen te ontrafelen. Niet alleen uit nieuwsgierigheid, maar juist ook om concrete oplossingen te vinden voor maatschappelijke problemen die met onze hersenen te maken hebben. Het Nationaal Initiatief Hersenen & Cognitie ondersteunt deze belangrijke missie. Dit grootschalige Nederlandse regieorgaan opereert op het raakvlak van wetenschap en maatschappij. Het combineert de modernste technieken met de beste wetenschap en creëert zo waardevolle nieuwe kennis over de hersenen en hun invloed op ons gedrag. Die kennis draagt uiteindelijk bij aan een betere kwaliteit van leven en een betere samenleving als geheel.

Het Nationaal Initiatief Hersenen & Cognitie is een onafhankelijk regieorgaan dat opereert onder de supervisie van een Raad van Toezicht. Haar leden komen uit het werkveld van onderwijs, gezondheidszorg en justitie, en uit de wetenschappelijke en de zakelijke wereld. Het Nationaal Initiatief wordt ondersteund en gecoördineerd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Nieuw inzicht: cortisol kalmeert brein na stress

Na een stressvolle gebeurtenis stijgt het cortisolniveau in het lichaam. Er werd altijd aangenomen dat dit hormoon bijdraagt aan de stressreactie en mogelijk de werking van andere stresshormonen zoals adrenaline versterkt. Een studie van hersenonderzoekers van de Radboud Universiteit Nijmegen laat zien dat cortisol de gevoeligheid voor stress juist onderdrukt.
Lees verder…