NIHC – Onderzoek

0
Language English • Nederlands

(inter)nationaal netwerk maatschappelijke vernieuwing excellente wetenschap

Er zijn de laatste jaren spectaculaire ontdekkingen gedaan op het gebied van hersenen en cognitie. Nieuwe technologie, van zeer gevoelige scanners tot slimme digitale dataverwerking, heeft een ware ‘hersenrevolutie’ ontketend. Er is nu veel meer bekend over de structuur en de functie van ons brein en over de mechanismen die ons gedrag bepalen. Nu is het tijd om die kennis in de praktijk te brengen. Het Nationaal Initiatief Hersenen & Cognitie helpt deze kennis te integreren en te verdiepen. Het verbindt professionals uit verschillende disciplines en trekt nieuwe investeringen aan.

Het Nationaal Initiatief Hersenen & Cognitie omvat verschillende componenten, zoals het NWO-programma Hersenen & Cognitie: een geïntegreerde benadering en het FES-programa Hersenen & Cognitie: Maatschappelijke innovatie in gezondheidszorg, onderwijs en veiligheid.

Daarnaast ondersteunt het Nationaal Initiatief Hersenen & Cognitie de ontwikkeling van nieuwe strategische of toegepaste onderzoeksprogramma’s, zowel in nationaal als in internationaal verband. Het doel is een verbeterde samenwerking tussen topwetenschappers onderling, en met partners uit de maatschappelijke en zakenwereld.