NIHC – SWIFT Fonds: voor technologie als schakel tussen mensen

0

22 juni 2011 – 10 oktober 2011

Technologie die de banden tussen mensen bevordert
Koning Boudewijnstichting

Sluitingsdatum: 10 oktober 2011

Technologische ontwikkelingen zorgen er dagelijks voor dat de grenzen van het mogelijke voortdurend worden verlegd en dat er vooruitgang wordt geboekt in domeinen zoals gezondheid, veiligheid, vrije tijd, comfort, productiviteit… Maar wat gebeurt er als de mens zijn vernuft inzet in deze instrumenten, ook al presteren ze nog zo goed… Riskeert hij dan niet zijn plaats in de samenleving en de zin van relaties tussen mensen te verliezen?

Omdat het SWIFT Fonds ervan overtuigd is dat technologische innovaties een positieve bijdrage aan de samenleving kunnen leveren, richt het zich tot alle initiatiefnemers en makers van projecten die ernaar streven om technologie menselijker te maken.

De SWIFT Prijs ter waarde van 50.000 euro zal een origineel idee of project belonen dat ertoe bijdraagt om dankzij nieuwe technologieën of een innoverende toepassing van bestaande technologieën de banden, de communicatie, de interactie en de dialoog tussen personen en/of gemeenschappen te creëren, te verbeteren of intenser te maken.

De oproep voor projecten is bestemd voor elke persoon, vereniging, organisatie of instelling wonend of gevestigd in België en in Nederland.

Doelpubliek

Iedereen, van studenten en pas afgestudeerden tot wetenschappers, professoren en leerkrachten, onderzoekers, kleine bedrijven of startende ondernemingen (max. 50 personen), verenigingen en organisaties, universiteiten en scholen, ziekenhuizen en klinieken, wetenschappelijke instellingen, musea.

Kandidaten mogen van eender welke nationaliteit zijn, op voorwaarde dat zij in België of Nederland wonen. De projecten mogen zich in of buiten België en Nederland ontwikkelen, zonder geografische beperking.

Timing

  • Datum lancering oproep: 20/06/2011
  • Uiterste datum indiening dossiers: 10/10/2011
  • Datum bekendmaking: 05/01/2011

Meer informatie: http://www.kbs-frb.be/call.aspx?id=209838&LangType=2067