NIHC – Nationale roadmap grootschalige onderzoeksfaciliteiten

0
Language English • Nederlands

(inter)nationaal netwerk maatschappelijke vernieuwing excellente wetenschap

31 augustus 2011

Sluitingsdatum: 31 augustus 2011

De ronde Nationale roadmap voor grootschalige onderzoeksfaciliteiten waarvoor deze call is bedoeld heeft twee doelstellingen:

  1. een herziening van de Nationale Roadmap voor Grootschalige Onderzoeksfaciliteiten te realiseren;
  2. een prioritering- en financieringsbesluit voor te bereiden met betrekking tot de besteding van de NWO-middelen voor Grootschalige Onderzoeksinfrastructuur van de Roadmap.

De NWO-middelen voor Grootschalige Onderzoeksinfrastructuur zijn bedoeld voor investeringen in:

  • de realisatie of upgrade van onderzoeksfaciliteiten in Nederland met een internationale uitstraling
  • de participatie van Nederland in de bouw of een substantiële aanpassing van internationale onderzoeksfaciliteiten (dus niet het uitsluitend verwerven van gebruiksrechten; gebruiksrechten kunnen uiteraard wel voortvloeien uit de participatie).

Deze call is bedoeld voor:

  1. nieuwe faciliteiten die in aanmerking willen komen voor opname in de roadmap;
  2. nieuwe faciliteiten die in aanmerking willen komen voor opname in de roadmap én tevens financiering vragen;
  3. faciliteiten uit de vorige roadmap die (extra) financiering willen aanvragen;
  4. faciliteiten uit de vorige roadmap die geen (extra) financiering behoeven, maar in de roadmap opgenomen willen blijven.

Meer informatie en subsidie aanvragen