NIHC – Publicaties

0
Language English • Nederlands

(inter)nationaal netwerk maatschappelijke vernieuwing excellente wetenschap

Nieuwsgierig naar onze ambities? Lees hierover in de uitgave ‘Hoofdzaken – Ambities van het Nationaal Initiatief Hersenen en Cognitie’.
Kosteloos bestellen – Openen

Menselijk gedrag als hoofdzaak. Artikel over het NIHC in NWO-blad Hypothese, april 2011
Openen

In het boek ‘Geestdrift, wat cognitiewetenschappers bezielt’ interviewt wetenschapsjournalist Bennie Mols verschillende cognitiewetenschappers. De lezer krijgt een levendig aanbod van wetenschappers opgediend die vanuit

diverse disciplinaire achtergronden, leeftijdsfasen en carrièrestadia aan de kernvragen van de cognitiewetenschap werken. Kosteloos bestellen via NWO