NIHC – Hersenen & cognitie – maatschappelijke innovatie in gezondheidszorg, educatie en veiligheid

0
Language English • Nederlands

(inter)nationaal netwerk maatschappelijke vernieuwing excellente wetenschap

2 september 2010 12.00 uur

LET OP! Aanvragen is alleen mogelijk als eerder een vooraanmelding is ingediend

Meer informatie over deze subsidie is te vinden in de NWO-subsidiewijzer

Het doel van het programma Hersenen & cognitie – maatschappelijke innovatie in gezondheidszorg, educatie en veiligheid is het bevorderen van onderzoek dat is gericht op maatschappelijke innovatie binnen de gezondheidszorg, onderwijs en sociale veiligheid.

Binnen dit kader zijn drie specifieke doelen gesteld:

  1. Stimuleren van excellent interdisciplinair onderzoek;
  2. Deelname van private of publieke maatschappelijke partners gericht op structurele veranderingen die noodzakelijk zijn binnen gezondheidszorg, onderwijs en sociale veiligheid;
  3. Maatschappelijke implementatie van resultaten.

Wie kan aanvragen
Aanvragen kunnen alleen worden ingediend door personen die als hoofdaanvrager hebben deelgenomen aan de reeds gesloten vooraanmeldingsfase én die een uitnodiging tot uitwerking van hun vooraanmelding hebben ontvangen.

Wat kan aangevraagd worden
Promotie- en postdocplaatsen kunnen aangevraagd worden op basis van de standaardvergoeding die is vastgesteld op k€ 200 voor een promotieplaats (over 4 jaar) of een postdocplaats (over 3 jaar). Deze vergoeding is uitsluitend van toepassing op het FES-programma.

Wanneer kan aangevraagd worden
Sluitingsdatum voor het indienen van uitgewerkte aanvragen is 2 september 2010, 12.00 uur.

Budget
Voor deze call for proposals is een budget van maximaal 5,1 miljoen euro beschikbaar.

Meer informatie