NIHC – Hersenen & Cognitie: maatschappelijke innovatie in gezondheidszorg, educatie en veiligheid

0

Hersenen & Cognitie

Een geïntegreerd programma voor maatschappelijke toepassing van recente en te ontwikkelen wetenschappelijke inzichten in de relatie tussen hersenen en cognitie. De kennis over de relatie tussen ons brein, onze cognitie en ons gedrag is de afgelopen decennia stormachtig gegroeid. De tijd is rijp om zulke kennis toe te passen in oplossingen voor nijpende maatschappelijke vraagstukken op het gebied van gezondheid, onderwijs en veiligheid. Het programma Hersenen & Cognitie combineert interdisciplinair wetenschappelijk onderzoek met toepassing in de maatschappelijke praktijk.

Gezondheid
Ongeveer een derde van de kosten van gezondheidszorg heeft betrekking op langdurige gevolgen van hersenletsel, dementie, neurologische ziekten of psychiatrische stoornissen. Een vergrijzende bevolking maakt het probleem in de toekomst nog groter. Er is dringend behoefte aan manieren om cognitieve problemen vroeger op te sporen, en aan manieren om de gevolgen van de achteruitgang tegen te gaan. Wetenschappelijke kennis over hersenen en cognitie kan helpen.

Leren
Onze samenleving moet het hebben van kennis, maar ons onderwijs kampt met problemen. Veel kinderen lopen al vroeg achterstanden op en verlaten de school voortijdig. Er is grote behoefte aan onderwijsvernieuwingen die leerlingen optimaal laten leren in omgevingen die aansluiten bij hun talenten. Behoefte is er ook aan manieren om ouder wordende docenten te helpen hun vak trouw te blijven. Kennis over hersenen en cognitie kan helpen.

Veiligheid
De maatschappelijke veiligheid wordt aangetast door toename van agressief en antisociaal gedrag, en ons haperende vermogen om mensen blijvend van zulke sporen af te krijgen. We hebben methoden nodig om problematisch gedrag in de kiem op te sporen, en aan nieuwe, effectieve methoden om zulk gedrag om te buigen. Beroepsgroepen die waken over onze veiligheid onder dreiging van grote emotionele stress, hebben behoefte aan methoden om daar beter mee om te gaan. Kennis over hersenen en cognitie kan helpen.

Website Hersenen & Cognitie: maatschappelijke innovatie in gezondheidszorg, educatie en veiligheid

Partners