NIHC – Hersenen & Cognitie: een geïntegreerde aanpak / Interdisciplinary Education

0
Language English • Nederlands

(inter)nationaal netwerk maatschappelijke vernieuwing excellente wetenschap

Sluitingsdatum: doorlopende indiening

Meer informatie over deze subsidie is te vinden in de NWO-subsidiewijzer

De overkoepelende en voornaamste doelstelling van het programma ‘Hersenen & cognitie: een geïntegreerde benadering’ is het stimuleren van onderzoek vanuit een integrale invalshoek.

Wie kan aanvragen
Gepromoveerde senior-wetenschappers die werkzaam zijn bij een Nederlandse universiteit of een ander door het NWO erkend onderzoeksinstituut kunnen een aanvraag indienen.

Wat kan aangevraagd worden
Wetenschappers kunnen een kleine subsidie aanvragen voor de organisatie van interdisciplinair onderwijs aan masterstudenten en promovendi, zoals zomercursussen van hoog niveau. De maximale subsidie die kan worden aangevraagd is € 20.000.

Wanneer kan aangevraagd worden
Er kunnen doorlopend aanvragen worden ingediend tot het einde van het programma. De Call zal worden afgesloten wanneer het beschikbare budget uitgeput is.

Budget
Voor deze Call voor Interdisciplinary Education is een totaal budget van maximaal 200.000 euro beschikbaar.

Meer informatie