NIHC – ESF EUROCORES

0
Language English • Nederlands

(inter)nationaal netwerk maatschappelijke vernieuwing excellente wetenschap

EUROCORES staat voor European Science Foundation Collaborative Research Programmes Scheme. Een EUROCORE is een subsidieregeling van de European Science Foundation (ESF). De ESF gebruikt dit instrument om multinationale samenwerking in Europa te bevorderen. De ESF telt 78 leden (lidorganisaties) uit 30 verschillende landen: academies, onderzoeksorganisaties en subsidieorganisaties zoals NWO.

Herhaaldelijke en oncontroleerbare stress is een grote risicofactor voor psychiatrische aandoeningen. Hoe een individu zal reageren op stress, hangt af van zijn/haar genetische achtergrond, ontwikkeling en omgeving. Traumatische ervaringen in het vroege leven, met name verwaarlozing of misbruik tijdens de jeugd, dragen bij aan het risico op het ontwikkelen van psychiatrische aandoeningen zoals depressie, psychose en post-traumatische stressstoornis. De maatschappelijke en economische kosten hiervan zijn hoog. Daarom is het van groot belang dat er meer kennis beschikbaar komt over de invloeden van stress op onze geestelijke gezondheid.

Het EUROCORES-programma genaamd EuroSTRESS zal via een interdisciplinaire aanpak proberen twee belangrijke categorieën van vragen te beantwoorden:

  • Wat is de gezamenlijke invloed van vroege ervaringen en genetische achtergrond op onze hersenen? Hoe worden signaalroutes in onze hersenen hierdoor blijvend veranderd? Wat is de link met gedragsveranderingen en een verhoogde kwetsbaarheid voor stress op latere leeftijd?
  • Hoe kunnen perioden van herhaaldelijke stress of traumatische gebeurtenissen op volwassen leeftijd de hersenfunctie zodanig verstoren dat er een verhoogde kans is op specifieke psychiatrische aandoeningen? En wat is daarbij de rol van de eerdere levensloop en de genetische achtergrond?

Website EUROSTRESS
Partners