NIHC – Onderzoeksnetwerk

0
Language English • Nederlands

(inter)nationaal netwerk maatschappelijke vernieuwing excellente wetenschap

Een interdisciplinaire aanpak

Het zijn wetenschappers, zoals neurologen en psychologen, die onderzoek doen naar onze hersenen en hun invloed op ons gedrag en onze maatschappij. Maar het zijn leraren, artsen en juristen die deze kennis gebruiken. De uitdaging is om deze twee groepen bij elkaar te brengen. Dat is precies wat het Nationaal Initiatief Hersenen & Cognitie doet. Het vormt een interactief netwerk van professionals uit verschillende disciplines dat ervoor zorgt dat wetenschappers en praktijkmensen deze kennis zo efficiënt mogelijk genereren, gebruiken en uitwisselen.

Het Nationaal Initiatief Hersenen & Cognitie participeert in de volgende onderzoeksnetwerken: