NIHC – Partners

0
Language English • Nederlands

(inter)nationaal netwerk maatschappelijke vernieuwing excellente wetenschap

Een web van partners

Het Nationaal Initiatief Hersenen & Cognitie vertegenwoordigt een breed scala aan nationale en internationale onderzoekspartners, evenals verscheidene sociale partners uit het onderzoeks-, gezondheids- en justitiële werkveld. Het integreert fundamenteel en toegepast onderzoek, zowel publiek als privaat gefinancierd. Het resultaat is veelkleurig: van nieuwe theorieën, onderzoeksmethoden, therapieën en onderwijspraktijken tot beleid, richtlijnen en mogelijk nog veel meer.