NIHC

0

Nederland loopt voorop in neuro-cognitie onderzoek. Hierbij zijn velden als imaging technieken, sensorontwikkeling, data-analyse, het simuleren van intelligent gedrag, en beïnvloeding van hersenactiviteit belangrijk. In de laatste jaren heeft vooral het onderzoek naar Brain-Computer Interfacing in Nederland zich sterk ontwikkeld. Het onderzoek betreft zowel het gebruik van gemeten neuronale signalen voor interactie met de omgeving (bijv. besturing van protheses of computer games) alsook het manipuleren van de activiteit van het brein zelf (o.a. deep-brain stimulatie voor behandeling van ziekte van Parkinson, neurofeedback voor behandeling van ADHD en stress). Bij de toepassingen moet men naast toepassingen voor gehandicapten denken aan educatie en motivatie, hospitality en relaxatie, slaap, preventie en vraagstukken omtrent het voorspellen van de inzetbaarheid van mensen en het beïnvloeden van gedrag.

Doelstellingen

 Het platform is sterk toepassingsgericht, zowel met een venster naar het bedrijfsleven (zowel grootbedrijf als MKB kunnen profiteren van onderzoek en ontwikkeling wat uiteindelijk resulteert in nieuwe producten en diensten) als naar de maatschappij, waarbij kan worden gedacht aan nieuwe toepassingen in de zorgsector of het onderwijs.
Klik hier voor de Strategische onderzoeksagenda voor ICT en Hersenen en Cognitie.

Deelnemers

Onderstaande partners zijn tevens bestuurslid. Daarnaast zijn tientallen andere organisaties betrokken bij dit IIP.1.  Prof. dr. Emile Aarts, Philips Research2.  Prof. dr. Peter Desain, Donders Instituut3.  Prof. dr. Stan Gielen, Donders Instituut4.  Dr. Lucas Noldus, Noldus Information Technology BV

5.  Prof. dr. Peter Werkhoven, TNO Defensie & Veiligheid

Dit IIP B&C bevindt zich op het raakvlak van het aandachtgebied van het Nationaal Initiatief Hersenen & Cognitie en ishet orgaan geadopteerd.

Website

http://www.iipbc.nl/

Contact

Contactpersoon IIP B&C
Frits Grotenhuis: [email protected]