NIHC

0

Op zoek naar proefpersonen voor je onderzoek? Onder de noemer Science Live voert science centre NEMO in Amsterdam een vernieuwend onderzoeksprogramma uit voor de wetenschappelijke wereld. Wetenschappers op zoek naar veel proefpersonen van alle leeftijden en verschillende achtergronden kunnen hun onderzoek uitvoeren in het Amsterdamse wetenschapsmuseum.

In Science Live wordt publiceerbaar, peer-reviewed wetenschappelijk onderzoek in NEMO verricht met het publiek als proefpersoon. Een onderzoeksvraag die een breed publiek aanspreekt wordt geselecteerd uit de aanvragen en door de wetenschapper onderzocht in NEMO. Mensen die een dagje uit zijn bij NEMO zal worden gevraagd of zij willen meewerken aan het onderzoek. Hiertoe is een speciaal voor Science Live ingerichte ruimte waar onderzoekers bezoekers ontvangen voor proefnemingen en tests.

Meer dan 1000 NEMO-bezoekers hebben al meegedaan aan het onderzoek van NWO-Veni dr. Danielle Posthuma, waarin door middel van een online vragenlijst de omgevingsfactoren van intelligentie in kaart worden gebracht om meer te weten te komen over intelligentie en de stoornissen die hiermee samenhangen.

Science Live is bedoeld voor sociale wetenschappers, gedragwetenschappers, neurowetenschappers, biomedisch onderzoekers en andere onderzoekers en komt mede tot stand door samenwerking met de Koninklijke Akademie van Wetenschappen (KNAW), de Vereniging van universiteiten (VSNU) en NWO.

Onderzoekers die interesse hebben in het doen van wetenschappelijk onderzoek in NEMO, kunnen contact opnemen met de projectleider, dr. Diana Issidorides, [email protected]. Zie voor de voorwaarden de NEMO-website http://www.sciencelive.nl/aanmelden.