NIHC

0

Neuroinformatica is een jong onderzoeksveld dat informatica inzet om een brug te slaan tussen (1) de enorme hoeveelheid complexe neurowetenschappelijke data en (2) rekenkundige modellen en analyse methoden voor deze data. Het doel is om meer inzicht te verkrijgen in de werking van de hersenen en diagnoses voor neurologische en neuropsychiatrische aandoeningen te stellen.

Missie

NeuroInformatics.NL heeft als missie de Nederlandse neuroinformatica te organiseren in een duurzaam platform en het een leidende rol te geven in het hersenen en cognitieonderzoek. Hiertoe worden landelijke bijeenkomsten georganiseerd waarbij neuroinformatici en neurowetenschappers uit de exacte, gedrags-, levens- en medische wetenschappen worden samengebracht. Het netwerk bevordert tevens de interactie met het bedrijfsleven en de opleiding en training van neuroinformatics MSc en PhD studenten. Neuroinformatics.NL fungeert als nationaal knooppunt voor de INCF (International Neuroinformatics Coordinating Facility), dat de bijdragen van de knooppunten co├Ârdineert via samenkomsten en taakspecifieke internationale werkgroepen.

Website

www.neuroinformatics.NL
www.incf.org