NIHC

0

Interview met Arjen Brussaard en Gert-Jan van Ommen over het Translational Neuroscience Network Netherlands.

Hersenaandoeningen staan op nummer één van meest voorkomende ziektes in Europa. Jaarlijks lijdt 38% van de Europese bevolking aan een neurologische of psychiatrische aandoening, volgens een rapport gepubliceerd in 2011 door het European Brain Council. In 2010 liepen de totale kosten van hersenziekten op tot € 800 miljard. Door de toenemende vergrijzing van de populatie zal zowel de ziekte- als de economische last bovendien fors stijgen de komende jaren.

Het is van groot economisch en maatschappelijk belang dat het aantal en de ernst van hersenaandoeningen wordt verminderd. Een eerste stap is het verwerven van meer inzicht in het ontstaan en verloop van hersenziekten. Kennis van hersenziekten biedt vervolgens mogelijkheden voor vroege identificatie van risicogroepen, vroege en efficiënte diagnostiek, preventie, vertraging van progressie en doelgerichte therapie. Dit resulteert in een verbetering van de levenskwaliteit van patiënten en een verlaging van de ziektekosten.

Om deze potentiële doorbraken ook daadwerkelijk te kunnen realiseren, zijn strategische investeringen in etiologisch hersenonderzoek essentieel. De brug geslagen tussen wetenschappelijk onderzoek en de toepassing in onder andere de kliniek moet worden versterkt en uitgebreid. Het is cruciaal dat maatschappij en overheid zich bewuster worden van de last van hersenaandoeningen binnen de toekomstige, vergrijzende maatschappij én van de mogelijkheden daarin om met gerichte kennisinvesteringen verandering te brengen.

De oprichting van het TN3

Ter versterking van de vertaalslag van laboratorium naar kliniek, hebben ziektegerichte neurowetenschappers het initiatief genomen tot oprichting van het Translational Neuroscience Network Netherlands (TN3). TN3 behelst alle acute, episodische en chronische neurologische, neuromusculaire en neuropsychiatrische aandoeningen. De wetenschappers die deelnemen aan dit netwerk representeren complementaire onderzoeksgroepen van alle acht Universitair Medische Centra in Nederland en de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) in het veld van de klinische neurowetenschappen, neurologie en neuropsychiatrie. TN3 vertegenwoordigt daarmee een landelijke gemeenschap van meer dan 150 neurologen, omstreeks 200 neurowetenschappers, meer dan 100 psychiaters betrokken bij academisch onderzoek, en in totaal meer dan 1000 afstuderende specialisten en AIOs op gebied van de ziektegerichte neurowetenschappen.

Missie en doelstellingen

De activiteiten van TN3 zullen bijdragen aan het onderzoek naar het moleculaire, microscopische en macroscopische neurale substraat van neurologische en neuropsychiatrische aandoeningen. Dit vertaalt zich in de volgende doelstellingen:

  • Bestuderen van neurologische en neuropsychiatrische ziektemechanismen met de nadruk op een translationele aanpak (‘from molecule to bedside’ en vice versa) door de integratie van infrastructuur, wetenschappelijke excellentie en valorisatie initiatieven. Deze doelstelling moet ook leiden tot de ontwikkeling van nieuwe methoden van diagnostiek, preventie en/of therapie.
  • Bijdragen aan het opstellen van regionale, nationale en internationale onderzoeksagenda’s, waarbij open innovatie, wetenschappelijke excellentie en hoogwaardige training van jonge wetenschappers richtinggevend zijn.
  • Verwerven van voldoende financiële ondersteuning om te verzekeren dat de klinische neurowetenschappen zijn doelen kan blijven nastreven.

Contact

Voor meer informatie over dit netwerk kunt u contact opnemen met Arjen Brussaard ([email protected]) of Moniek Lijster (NIHC; [email protected], 070-3440922)