NIHC

0

Het NIHC heeft in 2011 actief samengewerkt met het ICT-Innovatieplatform Brain & Cognition (IIP B&C). Denk aan de samenwerking bij verschillende evenementen, zoals de researcher ‘s night voeding en het brein. Per 1 januari 2012 wordt deze samenwerking verder geïntensiveerd door de officiële inbedding van het IIP B&C binnen het NIHC. Het Nationaal Initiatief Hersenen en Cognitie en het ICT-Innovatieplatform Brain & Cognition verenigen gedurende de periode 2012-2015 de krachten om gezamenlijk de mogelijkheden op het raakvlak van ICT- en hersen- en cognitieonderzoek te ontginnen. Wat betreft de inhoud heeft IIP B&C in de afgelopen jaren al een sterke tandem ontwikkeld met het NIHC. Dit blijkt uit een gezamenlijke Europese verkenning op FET Flagship ICT gebied, de ontwikkeling van een nieuw onderzoeksprogramma in samenwerking met het bedrijfsleven en gezamenlijk optrekken voor een goede positie van hersen- en cognitieonderzoek in de topsectoren.

Deze synergie is nu bezegeld met een samenwerkingsovereenkomst en een financiële bijdrage vanuit het NIHC. Het IIP B&C wordt daarmee officieel ondergebracht in de grote familie van NIHC programma’s.

Over het ICT-Innovatieplatform Brain & Cognition

Het ICT-Innovatieplatform Brain & Cognition heeft als belangrijkste doelstelling een vitaal en duurzaam ecosysteem van onderzoekers, bedrijfsleven en toepassende organisaties te stimuleren op het deelgebied van ICT en Hersenen en Cognitie. Het platform is sterk toepassingsgericht, zowel met een venster naar het bedrijfsleven als naar de maatschappij, waarbij kan worden gedacht aan nieuwe toepassingen in de zorgsector of het onderwijs. www.iipbc.nl