NIHC

0

Een internationaal team van onderzoekers onder leiding van Danielle Posthuma van de Vrije Universiteit Amsterdam heeft ruim duizend genen gevonden die verband houden met schizofrenie. Die genen spelen allemaal een rol in de signaaloverdracht tussen zenuwcellen in de hersenen. Dat biedt aanknopingspunten voor de ontwikkeling van nieuwe medicijnen tegen schizofrenie. De resultaten van het onderzoek zijn deze week verschenen in het gezaghebbende tijdschrift Molecular Psychiatry.

Erfelijkheid is een belangrijke risicofactor voor schizofrenie

Ongeveer één procent van de wereldbevolking heeft schizofrenie. De ziekte kenmerkt zich door aanhoudende hallucinaties, wanen en problemen met emotioneel en sociaal gedrag. Er bestaan wel behandelingen, maar die onderdrukken alleen gedeeltelijk de symptomen en nemen niet de oorzaak weg. Erfelijkheid blijkt een belangrijke risicofactor te zijn en wetenschappers denken dat tientallen genen in combinatie met omgevingsfactoren bijdragen aan het risico op schizofrenie.

Schizofrenie heeft te maken met probleem in synaps

De wetenschappers keken in dit onderzoek heel specifiek naar genen die belangrijk zijn in de synaps. “Dat is de plaats waar de signaaloverdracht tussen zenuwcellen in de hersenen plaatsvindt,” zegt Danielle Posthuma. “Er bestaan genen die invloed hebben op dat proces. Uit ons onderzoek blijkt dat juist die genen een sterk verband hebben met schizofrenie. Daarmee kunnen we bevestigen dat schizofrenie te maken heeft met een probleem in de synaps. We weten op dit moment nog niet of dit ook het hele ziektebeeld verklaart, maar onze resultaten bieden wel aanknopingspunten voor de ontwikkeling van nieuwe, heel gerichte medicijnen.”

Groepen synapsgenen houden verband met schizofrenie

Voor het onderzoek gebruikten de wetenschappers een nieuwe techniek waarbij genen met een bepaalde functie in de synapsen in groepen werden ingedeeld. Vervolgens konden ze van elke groep berekenen hoe sterk het verband is met schizofrenie. In totaal werden voor deze studie de genetische eigenschappen van bijna tienduizend schizofreniepatiënten en gezonde vrijwilligers geanalyseerd.

Het artikel Functional gene group analysis identifies synaptic gene groups as risk factor for schizophrenia is verschenen in Molecular Psychiatry.

Bron: Vrije Universiteit Amsterdam