NIHC

0

Het Nationaal Initiatief Hersenen & Cognitie brengt wetenschappelijke en maatschappelijke partners bij elkaar in een krachtig netwerk. Het opent nieuwe deuren voor onderzoek en samenwerking en stimuleert de praktische toepassing van wetenschappelijke inzichten. 

 
Het NIHC omvat verschillende componenten, zoals het NWO-programma Hersenen & Cognitie: een geïntegreerde benadering en het FES-programa Hersenen & Cognitie: Maatschappelijke innovatie in gezondheidszorg, onderwijs en veiligheid.

Daarnaast ondersteunt het Nationaal Initiatief Hersenen & Cognitie de ontwikkeling van nieuwe strategische of toegepaste onderzoeksprogramma’s, zowel in nationaal als in internationaal verband. Het doel is een verbeterde samenwerking tussen topwetenschappers onderling, en met partners uit de maatschappelijke en zakenwereld.

Klik hier voor een schematische weergave van de missie, doelstellingen en activiteiten van het NIHC.

Nieuwsgierig naar onze ambities? Lees hierover in de uitgave ‘Hoofdzaken – Ambities van het Nationaal Initiatief Hersenen en Cognitie’. Wilt u meer weten over onze ontstaansgeschiedenis? Bekijk dan deze tijdslijn.

Organisatie

Het NIHC is een onafhankelijk regieorgaan dat financiële steun ontvangt van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) samen met de Ministeries van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap, Volksgezondheid, Welzijn & Sport, Veiligheid en Justitie en Defensie.

Het NIHC team opereert onder supervisie van een Raad van Toezicht. Een interdepartementale klankbordgroep en wetenschappelijke adviesraad voorzien de Raad van advies. Lees verder

Partners

Het NIHC vertegenwoordigt een breed scala aan nationale en internationale onderzoekspartners, evenals verscheidene sociale partners uit het onderwijs-, gezondheids- en justitiël e werkveld en partners uit het grootbedrijf en MKB. In het totaal heeft het NIHC zo’n 70 partners. Lees verder

Contact

Postadres
Nationaal Initiatief Hersenen en CognitiePostbus 930142509 AA  Den Haag

Routebeschrijving

Bezoekadres
Nationaal Initiatief Hersenen en CognitieLaan van Nieuw Oost-Indië 300

8e verdieping

2593 CE Den Haag

telefoon: +31 (0)70-344 09 33
e-mail: [email protected]