NIHC

0

Column van Leon Kenemans, Wetenschappelijk directeur NIHC

Onderzoek naar hersenen en gedrag staat volop in de belangstelling, en niet voor niets. De tijd is rijp voor een doorbraak in het begrijpen en benutten van de mogelijkheden van het menselijke brein. Het doorgronden van de werking van een enkele zenuwcel, maar ook de manier waarop miljoenen cellen in het brein samenwerken, kan nu definitief in een stroomversnelling komen.

Uiteenlopende toepassingen liggen in het verschiet. Denk aan de ontwikkeling van nieuwe middelen waarmee mensen hun eigen gedrag kunnen reguleren; methoden om optimaal informatie te kunnen opnemen, of vaardigden aan te leren; maar ook het communiceren met comapatiënten middels hersenscans of het beïnvloeden van hersenfuncties en gedrag met magnetische stimulatie.

Het Nationaal Initiatief Hersenen en Cognitie (NIHC) is van de grond gekomen om deze beloften in te lossen. Het afgelopen jaar zijn tientallen Aio’s en postdocs vol enthousiasme aan door ons gefinancierde onderzoeksprojecten begonnen. Allen met het doel verrassende wetenschappelijke inzichten te genereren die ongetwijfeld hun weg vinden naar nieuwe maatschappelijke toepassingen.

Samenspraak op nationaal niveau is van uiterst belang, zeker voor  de geavanceerde, kostbare technologie om het werkende menselijke brein in beeld te brengen. Het NIHC heeft zich om die reden ingespannen om landelijke experts op dit terrein te bundelen (3N-initiatief). We trekken nu samen op om nationale en internationale financiers tot investeringen te verleiden.

Het komende jaar initiëren we nieuw fundamenteel onderzoek. Verdere samenwerking met het bedrijfsleven en Europese initiatieven zijn in ontwikkeling, en ICT wordt nog nadrukkelijker omarmd. Het kan niet anders of 2011 wordt een jaar vol creatieve brainwaves, bij ontdekkers en toepassers, die nadrukkelijk op dezelfde golflengte zitten.